06 – 28 76 95 45 info@londonconsultancy.nl
Selecteer een pagina

Sociale zekerheid is behoorlijk ingewikkeld geworden. Een woud van regels, sancties van UWV, hoge loon- en premiekosten, langdurige en kostbare conflicten en procedures, stagnerende verzuimbegeleiding… Iedereen bemoeit zich er mee, maar wie helpt nu eigenlijk wie?
De kosten van langdurig ziekteverzuim kunnen behoorlijk oplopen:

  • Loonbetaling tijdens twee jaar ziekte
  • Loonsanctie (verlengde loonbetalingsplicht)
  • Kosten voor begeleiding en re-integratie
  • Ontslagprocedure en transitievergoeding
  • Jarenlange hogere premies

En dan zijn er nog de niet-materiële kosten zoals jarenlange frustratie en onzekerheid, zowel bij werkgever als werknemer.

U wilt grip hebben op uw ziekteverzuim en de kosten daarvan. U wilt niet méér betalen dan nodig is.
London Consultancy kan bogen op een jarenlange ervaring in de sociale zekerheid en beschikt over een breed netwerk van specialisten die allemaal in de startblokken staan om u te helpen.